Generalforsamling 2021

Mandag d. 19 april kl. 19.00

 

ONLINE

 

Hent årsrapport for 01.01.2020-31.12.2020

 

 

Ordinær generalforsamling

 

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 

1. Valg af ordstyrer

2. Bestyrelsens beretning og

orientering om fremtidsplaner

3. Fremlæggelse af årsrapport,

herunder bestyrelsens

meddelelse om anvendelse

af årets resultatdisponering

4. Forslag fra bestyrelsen

5. Indkomne forslag

6. Valg til bestyrelse

7. Eventuelt

 

Forslag skal være formanden

i hænde senest d. 9 april

 

mail: Bestyrelsen@troeroedbrugs.dk

Tilmelding i Coop app

Du finder vejledningen nederst på siden

 

 

 

 

Erhvervsministeren har udstedt en bekendtgørelse, som muliggør, at selskaber og andre virksomhedstyper også i 2021 kan afholde fuldstændig elektronisk

generalforsamling ‒ dvs. uden mulighed for fysisk fremmøde. Det gælder uanset, at der ikke i vedtægterne er givet mulighed for dette.

 

På baggrund af usikkerheden omkring forsamlingsforbuddet følger vi denne bekendtgørelse.

 

 

 

 

 

Sådan tilmelder du dig butikkens digitale generalforsamling

 

Åbn Coop app’en.  

         

 

 

 

Tryk på Mere nederst i højre hjørne

 

 

 

 

Vælg Din butik i menuen

 

 

 

 

 

Tryk på fanen Deltag

 

 

 

 

Tryk på vis og derefter Tilmeld for at tilmelde dig den digitale generalforsamling

 

Bekræft din tilmelding ved at logge ind på Coop app’en med mobilnummer, email eller medlemsnummer kombineret med din adgangskode

 

Du vil modtage en bekræftelse på din tilmelding på en mail. Hvis du ønsker link til digital deltagelse sendt til en anden mail end den anførte, kan du ændre mailadressen i feltet E-mail

 

 

 

Afslut din tilmelding ved at trykke på Tilmeld 

 

 

For at deltage i mødet, skal du klikke på det link du har fået fremsendt på mail.

 

Har du ikke Zoom appen installeret, deltager du via din webbrowser ved at klikke på Join from your Browser